Om Oss

Høk Hytteforening velger et styre som jobber for medlemmenes felles interesser. Styrevalg foretas på den årlige generalforsamlingen på skjærtorsdag i påsken.

Styreleder velges for ett år av gangen.
Fire styremedlemmer velges for to år av gangen.
To varamedlemmer velges.

Det vil alltid være behov for personer som kan jobbe i styret. Meld gjerne din interesse ved å kontakte valgkomiteen. Styret oppfordrer kvinner til å engasjere seg for så sikre god balanse og mangfold.

STYRET

IMG_1972Per-Ole Aas-Haug
Leder
Røsslyngbakken 3
per-ole(at)cajsa.no

Gunnar MathisenGunnar Mathisen
Nestleder
Steinlykkja 25
gunnar.mathiesen(at)glinvest.no

Trygve Busch
Styremedlem (IT)
Røsslyngbaken 1
trygvebusch(at)gmail.com

 Tron Mikkelsen
Styremedlem (sekretær)
Kroken 17
tron.mikkelsen(at)skanska.no

Lars Kjøle 
Styremedlem
Kroken 26
lhkjoele(at)yahoo.no

Øyvind Johnsen
Varamedlem
Røsslyngbakken 11
oyvindjohnsen12(at)gmail.com

Åge Wahlin
Varamedlem
Moltestigen 3
aagewahlin(at)gmail.com

VALGKOMITÉ
Per Sigurd Baalsrud (til 2023), Steinlykkja 28
Peter Helland
(til 2022), Moltestigen 25
Beate Higley Storrusten
(til 2023), Rupeveien 29