Forfatterarkiv: Cathrine Rørvik

Serviceavtale

150306. Styret har i lang tid jobbet for å få en Serviceavtale med UVHS på plass. Det er nå fremforhandlet et forslag som vil bli sendt ut til våre medlemmer på mail. Det vil også bli et eget punkt om denne på årsmøtet Skjærtorsdag.

 

Info 2015/01

Til alle – et sent men Godt Nyttår – og velkommen til alle nye medlemmer som har meldt seg inn i siste del av 2014.

Dette blir det siste «Infoskrivet» som blir distribuert som e-post. Heretter vil all informasjon fra styret bli lagt ut på foreningens nettside «høk-hf.no».

Dette betyr at de av dere som ikke allerede har registrert seg på nettsiden, bør «ile» til å gjøre det. Registreringen er selvforklarende. Det er bare å «Gjøre det»!

Samarbeidet i styret er godt og arbeidet er i «god flyt».

Arbeidsåret 2014/2015 hadde tre hovedmålsettinger:

Les videre