Om Oss

Høk Hytteforening velger et styre som jobber for medlemmenes felles interesser. Styrevalg foretas på den årlige generalforsamlingen på skjærtorsdag i påsken.

Styreleder velges for ett år av gangen.
Fire styremedlemmer velges for to år av gangen.
To varamedlemmer velges.

Det vil alltid være behov for personer som kan jobbe i styret. Meld gjerne din interesse ved å kontakte valgkomiteen. Styret oppfordrer kvinner til å engasjere seg for så sikre god balanse og mangfold.

STYRET

Peter Helland 
Styreleder
Moltestigen 25
petehell@online.no

Gunnar Mathisen

Gunnar Mathisen
Styremedlem (nestleder/kasserer)
Steinlykkja 25
gunnar.mathiesen@glinvest.no

Øyvind Johnsen
Styremedlem (sekretær)
Røsslyngbakken 11
oyvindjohnsen12@gmail.com

Beate Higley Storrusten
Styremedlem (digital sekretær)
Rupevegen 29
beate.higley@gmail.com

Per Sigurd Baalsrud

Styremedlem

Steinlykkja 28

optiker@baalsrud.no

Harald Eriksen
Varamedlem
Einebærbakken 6
h-er2@online.no

Thomas Teodorsen
Varamedlem
Steinlykkja 38
thomas.theodorsen@altibox.no

VALGKOMITÉ

Ola Magnus Storrusten, Leder, Rupevegen 29

Gøril Adde, Steinlykkja 27

Erik Martinussen, Rupevegen 25