Om Oss

Høk Hytteforening velger et styre som jobber for medlemmenes felles interesser. Styrevalg foretas på den årlige generalforsamlingen på skjærtorsdag i påsken.

Styreleder velges for ett år av gangen.
Fire styremedlemmer velges for to år av gangen.
To varamedlemmer velges.

Det vil alltid være behov for personer som kan jobbe i styret. Meld gjerne din interesse ved å kontakte valgkomiteen. Styret oppfordrer kvinner til å engasjere seg for så sikre god balanse og mangfold.

STYRET

Lars Kjøle 
Styreleder
Kroken 26
lhkjoele@yahoo.no

Gunnar MathisenGunnar Mathisen
Styremedlem (kaserer)
Steinlykkja 25
gunnar.mathiesen@glinvest.no

Øyvind Johnsen
Styremedlem
Røsslyngbakken 11
oyvindjohnsen12@gmail.com

Beate Higley Storrusten
Styremedlem
Rupevegen 29
beate.higley@gmail.com

Per Sigurd Baalsrud

Styremedlem (sekretær)

Steinlykkja 28

optiker@baalsrud.no

_

Per-Ole Aas Haug
Varamedlem
Røsslyngbakken 3
per-ole@cajsa.no

Thomas Teodorsen
Varamedlem
Steinlykkja 38
thomas.theodorsen@altibox.no

VALGKOMITÉ

Ola Magnus Storrusten, Leder ( 1 år), Rupevegen 29

Gøril Adde (2 år), Steinlykkja 27

Erik Martinussen (3 år), Rupevegen 25